Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

AVBİR Daimi Temsilciliği 17.07.2018

T.C.

AVRUPA BİRLİĞİ DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

- En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

- Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

- Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

- Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek (Fransızca bilmek tercih nedenidir),

- Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

- Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

- Özgeçmiş (CV),

- Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

- Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

- Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ateşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)

- Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.


III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 10 Eylül2018 Pazartesi

günü saat 10.00’da
T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği’nde yapılacaktır.

Sınav konuları:

Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat)

İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 Saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 14 Eylül 2018 Cuma günü saat 10.00’daDaimi Temsilciliğimizde
y
apılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 24 Ağustos 2018 Cuma

günü mesai bitimine kadar Daimi Temsilciliğimiz

“Délégation Permanente de Turquie auprѐs UE, Avenue des Arts, 36-38 1040 Bruxelles-Belgique” adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Daimi Temsilciliğimiz sorumlu değildir.

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C.Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği,
(Délégation Permanente de Turquie auprѐs UE, Avenue des Arts, 36-38 1040 Bruxelles-Belgique)

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C.Avrupa Birliği

Daimi Temsilciliği, (Délégation Permanente de Turquie auprѐs UE, Avenue des Arts, 36-38 1040 Bruxelles-Belgique)

Tel: +32 2 289 62 40

Fax: +32 2 511 04 50

E-mail: tr-delegation.eu@mfa.gov.tr