Temsilcilik

Daimi Temsilciliğimiz, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Komisyonu’nun 9 Ağustos 1963 tarihinde ülkemizle AET arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin uygun bulunduğuna ilişkin cevabi Notasını takiben, Brüksel Büyükelçiliğimiz nezdinde “Ortak Pazar Delegeliği” olarak faaliyete geçmiştir. İlk Ortak Pazar Delegemiz Büyükelçi Oğuz Gökmen 13 Ocak 1964’te görevine başlamıştır. Bu tarihten günümüze ülkemizi AB nezdinde, hâlihazırda Daimi Temsilci Büyükelçi Faruk Kaymakcı dâhil olmak üzere, 14 Daimi Temsilcimiz temsil etmiştir.

Daimi Temsilciliğimiz, zaman içinde, Ortak Pazar Nezdinde Türkiye Delegeliği (OPANDAD), Avrupa Ekonomik Topluluğu Nezdinde Türkiye Daimi Delegeliği/Temsilciliği (OPANDAD/OPANDAT), Avrupa Toplulukları Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği (AT DT) ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği (AVBİR DT) olarak adlandırılmıştır.

Daimi Temsilciliğimizin başlıca görev alanını; Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Adalet Divanı (ABAD) başta olmak üzere AB kurum ve kuruluşlarıyla ilişkiler oluşturmaktadır. AB ile ilişkilerimizin çok yönlülüğü ve derinliği göz önüne alınarak Daimi Temsilciliğimiz bünyesinde ayrıca AB, Adalet, Ekonomi, Hazine, Hukuk ve Maliye Müşavirlikleri, ilgili diğer kurumlar ile Askeri Temsilcilik de bulunmaktadır. Daimi Temsilciliğimiz bu yönüyle, yurtdışında farklı kurum ve kuruluşların katılımıyla kurulan ilk Delegasyon olma özelliğini taşımaktadır.

1986-2011 arasında Brüksel Büyükelçiliğimiz ve Brüksel Başkonsolosluğumuz ile aynı çatı altında hizmet veren Daimi Temsilciliğimiz yeni hizmet binasına 2011 yılının Mayıs ayında taşınmıştır.